Revizii centrale termice

      Revizia unui echipament termic o reprezintă totalitatea operațiilor ce vizează componentele unui echipament termic destinat încălzirii și producerii de apă caldă menajeră, operații care au rolul de a depista posibile uzuri, dereglări, semiblocaje,  deteriorări sau distrugeri datorită temperaturilor, a unor elemente cu rol de protecție și de siguranță în funcționarea echipamentului respectiv dar și de a asigura aducerea aparatului la parametrii inițiali constructivi pentru a se obține randamentele maximale de funcționare a acestuia.

 

   Revizia unui astfel de echipament termic este obligatorie prin lege și este foarte important să fie efectuată de către o firma specializată dat fiind faptul că într-un astfel de echipament interactionează apa rece sub presiune, apa caldă sub presiune, energia electrică și nu în ultimul rând agenții de combustie.

 Toate acestea la un loc dacă se fac greșeli pot genera accidente cumplite, asa că mare atenție!

 Exemple de aparate si de defecte aparute prin omiterea efectuari unor verificari tehnice pe perioade mai lungi de timp(mai mari de 24 de luni):

Microcentrale termice clasice: 

   - descoperire în urma inspecției camerei de ardere a faptului că schimbătorul de caldură primar este înfundat pe o suprafață de cel putin 30% din suprafata de schimb. Acest lucru generează o ardere foarte poluantă, se produce un schimb termic foarte prost crescând foarte mult și consumul de combustibil precum și pericolul producerii unui accident grav.

Microcentrale termice în condensație:

   - în general la acest tip de echipament apar depuneri în camera de ardere care pot influența major funcționarea echipamentului, posibilitatea de înfundare a sifonului de condens, lipsa de presiune în vasul de expansiune dar și altele.

Centrale termice de pardoseală pe gaz:

   - descoperire în urma inspecției camerei de ardere a unui element terminal fisurat, motiv pentru care se pierdea presiunea din instalație.

Centrale de pardoseală pe motorină:

   - imagini cu camera de ardere și demontarea, curățarea turbionatoarelor montate în căile de evacuare a gazelor arse. Problemele la aceste tipuri de echipamente o reprezintă depunerile pe duzele injectorului de motorină făcând arderea parțială și ineficientă, caz în care se pot descoperi cantități nearse de combustibil pe baza camerei de ardere. Un factor perturbator o constituie și calitatea și cifra cetanică a carburantului.


Centrale pe combustibil solid:

   - mai jos avem un cazan pe combustibil solid în gazeificare distrus datorită faptului că a fost utilizat incorect. Datorită calității proaste a combustibilului. Diuza de ardere s-a spart și s-a măcinat făcând imposibilă funcționarea în regim de gazeificare, acest lucru făcându-l să funcționeze mai defectos decăt un cazan pe combustibil solid clasic. Arderea combustibilului defectuos este dată și de cantitatea mare de cenușă dar și de  gradul mare de afumare a zonei frontale datorat faptului că pentru a se menține funcționarea acestuia a fost necesară functionarea acestuia cu ușa de la cenușar semideschisă.

Boilere electrice sau bivalente:

   - boilerele nu au nevoie de verificări și admiteri de funcționare, cu toate acestea, este bine să fie verificate din când în când în zona conexiunilor electrice, cele de capacități mai mari de 80 de litri ar fi bine să fie dotate cu vas de expansiune tarat în funcție de presiunea apei reci, să fie dotate cu supape de siguranță de 6 -8 bari în funcție de specificațiile date de producători și nu în ultimul rând să fie dotate cu supape de sens cu arc. Rolul supapei de sens cu arc este foarte important, aceasta făcând protecție la golirea boilerului accidentală sau datorită unei avarii și evitarea funcționării rezistenței electrice non-stop, lucri care pot duce la producerea unor incendii în cazul unei protecții la curent făcută incorect.

   Mai jos se observă deteriorări cauzate de pierderi de apă sau condens, fapt ce produce deteriorarea contactelor electrice iar în poza din dreapta avem rezistențe și anod de magneziu distruse de depunerile de calcar, în acest caz existând inclusiv un pericol de electrocutare.

          În exemplele de mai sus, în majoritatea cazurilor echipamentele nu au avut revizia făcută la timp sau a fost făcută superficial, au fost utilizate necorespunzător sau au fost puse în funcțiune și reglate de persoane necalificate.

   Programarea unei revizii pentru o microcentrală termică sau pentru o centrală tremică cu putere de până la 400 kw se poate face dând un click mai jos.

        Documente necesare:

  • Factura fiscală de achiziție echipament
  • Declarație de conformitate echipament
  • Dovada instalării cu o firmă autorizată a echipamentului
  • Proiect tehnic avizat RADTI dacă centrala are peste 70 kw
  • Aviz de combustibil
  • Personal RSVTI AUTORIZAT în cazul în care aparatul deserveste o institutie publică și a centralelor care au putere termică mai mare de 70 de kw

 

        Condiții tehnice necesare:

  • Instalația trebuie să fie încărcată cu agent termic și să îndeplinească toate condițiile de funcționare,
  • Să respecte legislația în vigoare cu privire la funcționarea aparatelor termice care funcționează sub presiune.
  • Să se asigure condiții tehnice și de siguranță pentru personalul de intervenție și de deservire
  • Să se respecte condițiile de amplasare în plan și distanțele față de pereții laterali, față de tavan și pardoseală.

 

   INDIFERENT DE TIPUL DE INTERVENȚIE VĂ VOM DA UN RĂSPUNS DACĂ O PUTEM EFECTUA ȘI CARE SUNT CONDIȚIILE ÎN CARE  O VOM FACE.