Punere in functiune echipament

    Punerea în funcțune a unui echipament reprezintă totalitatea operațiilor de reglare, testare și probă la cald precum și verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor de siguranță în funcționare și exploatare a unui echipament termic.

    DACA AI O CENTRALA DE LA UNA DIN MARCILE DE MAI JOS APLICA PE ZONA AFERENTA FURNIZORULUI PENTRU INREGISTRARE ECHIPAMENT, PUNERE IN FUNCTIUNE SI OPERAREA GARANTIEI!

 

VIESSMANN –toată gama de produse cu excepția aparatelor de climatizare. 

 PROTHERM – toată gama de produse cu excepția aparatelor de climatizare. 

 TERMET - microcentrale termice pe gaz. 

 KOBER -  microcentrale MOTAN toată gama de produse.

Atmos - centrale pe combustibil solid.

ÎN ACEST FORMULAR PUTEȚI SOLICITA :

 • Programarea unei puneri în funcțiune pentru o microcentrală termică sau pentru un cazan cu putere termică de până la 400 kw care apare în lista de producători de echipamente termice de mai sus pentru care putem opera punere în funcțiune și garanție dar și altele pentru care nu putem momentan să operăm garanția echipamentului.

GARANȚIE = VICIU DE FABRICATIE

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE:

 • Factura fiscală de achiziție echipament
 • Certificat de garanție echipament
 • Declarație de conformitate echipament
 • Dovada instalării cu o firmă autorizată a echipamentului
 • Proiect tehnic avizat RADTI dacă centrala are peste 70 kw
 • Aviz de combustibil
 • Personal RSVTI AUTORIZAT în cazul în care aparatul deservește o instituție publică și a centralelor care au putere termică mai mare de 70 de kw

Condiții tehnice necesare:

 • Instalația trebuie să fie încărcată cu agent termic și supusă la proba de presiune la rece
 • Să existe o priză de alimentare sau un tablou electric de alimentare cu tensiune a echipamentelor și subansamblelor din camera centralei termice
 • Să respecte legislația în vigoare cu privire la funcționarea aparatelor termice care lucrează sub presiune.
 • Să se asigure condiții tehnice și de siguranță pentru personalul de intervenție și de deservire
 • Să se respecte condițiile de amplasare în plan și distanțele față de pereții laterali, față de tavan și pardoseală.

   INDIFERENT DE TIPUL DE INTERVENȚIE VĂ VOM DA UN RĂSPUNS DACĂ O PUTEM EFECTUA ȘI CARE SUNT CONDIȚIILE ÎN CARE  O VOM FACE.